Endelig dom og flere udelukkelser som følge af tekniske kontroller ved de seneste afdelinger af OK Mobil 1 Legends Cup arrangementer.

 

I sagen om Kenneth Jensen og Nicholai Sørensens brug af ulovlige motorer ved 2. og 3. afdeling af OK Mobil 1 Legends Cup, har DASU stadfæstet dommen på udelukkelse af 3. afdeling på Ring Djursland og 6 måneders betinget udelukkelse.

 

Sagen mod Kenneth Jensen og Nicholai Sørensen startede ved den tekniske kontrol, ved 2. afdeling af Legends Cup under Classic Race, i slutningen af maj. Her viste det sig at Kenneth og Nicholais motorer havde plomber, der ikke overholder forskrifterne.
Herefter blev det bestemt, at Kenneth og Nicholais Legends skulle udtaget til skærpet kontrol, i forbindelse med 3. afdeling på Ring Djursland i juni.

Legends motor åben
Legends Car motor. Må kun adskilles af autoriserede mekanikere.

 

Ved den skærpede kontrol, udført på Padborg Park, konstateredes det, at motorenes plomber ikke opfyldte kravene i bulletin 3 og at indsugningskanalerne var bearbejdet.

 

Kun motorer med plomber fra INEX eller Padborg Park må anvendes i OK Mobil 1 Legend Cup biler.

Bulletin nr. 3 2015 OK Mobil 1 Legend Cup

 

Begge kørere blev udelukket fra 3. afdeling på Ring Djursland og indstillet til skærpet straf. Banesportsudvalgets skærpede efterfølgende straffen med 6 måneders betinget udelukkelse.

 

Banesportsudvalgets straf til Kenneth og Nicholai blev anket til både frifindelse og skærpelse. DASU behandlede sagen på et møde d. 10. september hvor Amatør- og Ordensudvalget afviste begge appelsager. I sagens præmisser fremgår det bl.a.:

 

…at plomberne i appellantens motor ikke opfylder kravene i bulletin 3 fra mats 2015, er endelig og inappellabel, jfr. reglement 1 pkt. 18.511, og at det udelukkende er kørerens ansvar, at bilen opfylder de tekniske bestemmelser.

 

…at den sædvanlige straf for overtrædelse af det tekniske reglement er dommerens udelukkelse af køreren fra arrangementet og en suspension ikendt af Banesportsudvalget som supplerende straf.

 

…at der før bulletin 3 har hersket en vis usikkerhed om, hvilke plomber der er blevet anvendt lovligt, findes der ikke grund til at tilsidesætte Banesportsudvalgets vurdering af,  at en ikendt suspension på 6 måneder gøres betinget.

Fra DASU’s behandling af sagen

Flere udelukkelser

 

Legends kontrollant i arbejdeVed 4. afdeling af Legends Cup på Sturup Raceway blev flere kørere udelukket da den tekniske kontrol afslørede, at forreste stræbearm var for kort. Efterfølgende har kørerne fået skærpet straffen med 4 måneders ubetinget udelukkelse.

 

Dette rammer: Frederik Jensen, Poul Bonde, Brian Sten og Kristian Vendelbo Rasmussen, der alle er udelukket for resten af sæsonen.

 

Ved 5. afdeling på FDM Jyllandsringen viste den tekniske kontrol at Freddie Vejes støddæmper var for kort. Freddie blev udelukket fra arrangementet og efterfølgende er straffen skærpet med 4 måneders ubetinget udelukkelse.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *